top of page
Sök

Undvikande & Ambivalent Anknytning

Vi vill gärna dela med oss av några tankar om det här med att vara otrygg i kärlek och relationer.


Runt 50% av västvärldens människor har otrygg anknytning. På grund att vi inte blir emotionellt mötta på det sätt som vi behöver i vår uppväxt utvecklar vi olika mönster för att hålla oss trygga och få den närhet och kärlek som är vårt grundläggande mänskliga behov.


Men vad händer med oss som är otrygga i vår anknytning? Som vuxna får vi ofta problem i våra kärleksrelationer. Vi kanske inte fattar vad det beror på, bara att det inte funkar så som vi vill.


Det här får stora konsekvenser i våra liv, det påverkar vår hälsa både fysiskt, psykiskt och själsligt. Det kan också hända att vi ger upp på kärleken och då är det något som dör i oss. Det är som att vi innerst inne vet hur vi vill att kärleken ska se ut. Och när vi inte får till det så falnar själen på något vis.


Ofta tror vi att våra problem beror på att vi valt fel partner eller att vi kanske inte är gjorda för att vara i en relation. Men så är det inte! Vi människor är gjorda för att relatera, det är en del av vår programmering. Om vi inte kan så kan vi lära oss, vi kan gå från otrygg till trygg anknytning, vi kan ge oss själva det vi inte fick som barn och vi kan lära om. Det är så viktigt att vi vet det! Att det inte är kört för oss utan att vi faktiskt bara saknar några pusselbitar som vi kan skaffa oss som vuxna.


 

Vill du börja resa mot tryggare anknytning kan du börja redan idag!


 


Vill vi så kan vi!


Vi är lyckligt lottade för vi är den första generation som får tillgång till den här kunskapen. Det finns massor av välutbildade coacher, terapeuter och psykologer som kan hjälpa oss. Det finns otaliga hyllmeter med böcker på ämnet anknytning och kärlek.Hurra för det!


Vill du veta vad du har för anknytning så finns det otaliga självhjälpstest där ute. Här är ett exempel på ett av dem vi gillar. Gör ett! Det är en bra start. Sen är det bra att ta hjälp av de med mer kunskap så de hjälpa dig att göra bilden av din anknytning ännu tydligare.


Anknytning är vår kärlekskarta

Anknytning handlar om varför och hur vi som barn knyter starka band med viktiga personer och med vår omgivning. Det är ett instinktivt medfött sätt för oss att som barn överleva. Vi har alla ett sånt inbyggt system, det heter anknytningssystemet (på engelska, The attachment behavioral system)

Anknytningsystemet får oss att fatta blixtsnabba (ofta helt omedvetna) beslut för vår sociala överlevnad. Hur skall jag kunna hindra att jag blir övergiven?!

Det här beteendet bär vi med oss in i vuxenlivet och blir den karta vi använder i våra kärleksrelationer.


Lite kort så finns det två olika former av otrygg anknytning, Undvikande och Ambivalent. Båda bottnar i en otrygghet och en (ofta helt omedveten) rädsla för intimitet men de har olika strategier och mönster för att skydda sig.


Undvikande:

En person med undvikande anknytning vill ha en relation men vill inte komma för nära. När de möter mycket känslor och intimitet så är strategin att undvika situationen eller personen, där av namnet undvikande. De här personerna har inte fått ett känslomässigt språk, de har därför problem att komma i kontakt med sina känslor och att uttrycka dem och känner sig invaderad av människor som vill komma känslomässigt nära och av frågor om känslor om t ex hur de mår.


Personer med undvikande anknytning är ofta livrädda för att misslyckas och söker därför bekräftelse att de räcker till och duger för sin partner. De undviker konflikter av rädsla för att det ska bli värre, de går då undan för att ”rädda situationen” och relationen.


Det är väldigt viktigt för en undvikande att vara självständig, att inte behöva någon. För om de inte behöver någon så kan de inte bli sårade. Är de i relation med en person med ambivalent anknytning så tycker de ofta att partnern tar för mycket plats och är överkänslig, men det här är bara ytterligare ett tecken av rädsla för närhet och intimitet.


Ambivalent:

Personer med ambivalent anknytning har en grundrädsla av att inte vara älskvärda nog. För dem känns det omöjligt att lita på att de inte blir övergivna. Därför likställer de intimitet med övergivenhet. Det här kan hända för dem som växte upp med vuxna som var inkonsekventa i sitt beteende och inte fanns där för barnet på barnets villkor utan på sina egna.

Eftersom de har så svårt med tillit är de övervaksamma på allt som deras partner säger eller gör som kan visa på brist på omtanke och kärlek. Det gör också att det blir svårt för dem att ta in det goda och härliga som deras partner ger. Om de kan ta emot det så är det oftast bara för en kort stund innan de behöver mer bevis på sin partners kärlek.


Båda den undvikande och den ambivalenta vill ha och behöver kärlek och intimitet men de är livrädda för den när den väl dyker upp. Intimitet = risk för att bli övergivna eller dömda.


Hur gör man då för att bryta dessa mönster? Det finns inga Quick fix, det handlar om att skapa trygghet och det gör vi genom att skapa nya beteenden och repetera dem om och om igen.


Det första steget är att bli medveten om vilken anknytning du har och lära dig så mycket du bara kan om dess mönster. För det är mönster som står i vägen för och blockerar den kärlek du längtar efter. Du behöver också se var du brister i din kommunikation och i din empati och utveckla dessa sidor. Har du en undvikande anknytning så behöver du lära dig att få tillgång dina känslor och att uttrycka dem. Har du en ambivalent anknytning så behöver du våga vara i sårbarhet i stället för att fokusera på vad din partner gör för fel, och att ta detta som bevis på bristande kärlek.


Ja det här var några rader om vad vi rör oss i just nu. Vi har båda otrygg anknytning och vår kärleksresa handlar mycket om att tillsammans ta oss från otrygg till trygg anknytning.


Vi alla kan ta oss från en otrygg anknytning till en trygg.För dig som vill lära dig att ta steg mot ett tryggare sätt att relatera rekommenderar vi vår online-utbildning Kärleksresan där du får kunskap och övning för att bla lära dig följande:

  • Medvetenhet och klarsynthet, så att du kan se igenom och bryta de mönster som inte främjar ditt kärleksliv.

  • Kunskap om hur du kan förstå dig själv, dina reaktioner, tankar, behov, känslor och beteenden så att du enklare kan kommunicera detta till din partner.

  • Lösningar och sätt för att minska drama och konflikter.

  • Metoder för att ta hand om dig själv och kärleken.
Bea & TheodorComments


bottom of page