top of page
Sök

Undvikande + Ambivalent = SantEn av de mest fascinerande aspekterna av anknytning är hur vi ofta dras till människor med motsatt anknytningsstil. Människor med otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning är ofta väldigt attraherade av varandra.

Personer med otrygg undvikande anknytning kännetecknas av en känsla av självständighet och självständighet, men har svårt att lita på andra och att visa sårbarhet. Å andra sidan kännetecknas personer med otrygg ambivalent anknytning av en stark önskan om närhet, men har svårt att känna sig säkra på att de är älskade och accepterade.

Så varför dras dessa två anknytningsstilar till varandra? Det finns flera faktorer som kan spela in.

För det första kan personer med undvikande anknytning vara attraherade av personer med otrygg ambivalent anknytning eftersom de ger dem en möjlighet att visa upp sin självständighet och oberoende. Personer med undvikande anknytning kan ofta känna sig överväldigade av kraven från en partner som har en säker anknytningsstil, men personer med ambivalent anknytning tenderar att vara mer tålmodiga och tillmötesgående i sina relationer för att få den närhet de längtar efter.

Å andra sidan kan personer med ambivalent anknytning vara attraherade av personer med otrygg undvikande anknytning eftersom de har en utmaning att försöka bryta ner deras väggar och få dem att öppna upp. Personer med ambivalent anknytning kan ha en tendens att söka efter kärlek och uppmärksamhet från människor som är svåra att nå, eftersom det ger dem en utmaning och en möjlighet att bevisa sin egen förmåga och värdighet genom att fånga en svårfångad person.

En annan faktor som kan spela in är att personer med otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning kan ha en gemensam erfarenhet av tidiga barndomstrauman. Båda anknytningsstilarna kan utvecklas som ett resultat av bristande eller inkonsekvent kärlek och uppmärksamhet från vårdnadshavare under barndomen. Således kan de två anknytningsstilarna ha en känslomässig koppling som bygger på en gemensam smärta och sårbarhet.


Slutligen kan personer med otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning dra till varandra på grund av en känsla av "hem". För vissa människor kan otrygghet i relationer kännas bekant och bekvämt, även om det kan vara smärtsamt och destruktivt. Att vara med någon som har en liknande anknytningsstil kan ge en känsla av att vara förstådd och accepterad på ett sätt som en partner med en säker anknytningsstil kanske inte kan ge.


För att attrahera en mer trygg relation behöver vi först arbeta med vår egen otrygga anknytning. Det är först då vi kan komma bort från våra gamla mönster.


Vill du lära dig mer? Och gå till en mer trygg anknytning. Bli medlem och få tillgång till våra utbildningar.

Comments


bottom of page