top of page
Sök

Anknytning - 4 snabba svarKan man ha känt sig trygg i sin uppväxt men fortfarande ha otrygg anknytning? Absolut, flera som kommer till oss har upplevelsen av en trygg uppväxt. Maten stod på bordet samma tid varje dag, det fanns pengar, mamma och pappa skjutsade på träningar och läxor lästes ihop och ingen bråkade. Så tryggheten fanns i de yttre faktorerna.

Men när vi pratar om anknytning så handlar det i mångt och mycket om hur vi känslomässigt har blivit mötta. Om vi har fått en "känslomässig utbildning" eller inte. Det som på fackspråk kallas för att mentalisera. Mentalisera betyder förmågan att förstå sina egna och andras tankar och känslor, deras inre värld. vad det är som får mig att agera och reagera som jag gör, och vad det är som får andra att agera och reagera som de gör. Det är en kunskap som är avgörande i våra kärleksrelationer.


Jag känner igen mig i båda den otryggt undvikande och den otryggt ambivalenta, betyder det att jag har en desorganiserad anknytning? Nej, det behöver det inte alls betyda. Den desorganiserad anknytningen är minst vanlig. Personer som har en desorganiserad anknytning har vuxit upp under väldigt otrygga förhållanden. Det kan vara beroenden, psykiskt sjukdom i familjen, fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande.


Misstänker du att du har en desorganiserad anknytning är det klokt att ta kontakt med en psykolog som kan hjälpa dig med en utredning.


Kan jag få min undvikande partner att ändra sig? Jag önskar att jag kunde säga ja men tyvärr inte. När vi har anknytningsproblematik i en relation behöver vi själva komma underfund med vår egen anknytningsproblematik och börja läka denna. Dina anknytnings mönster är med och triggar igång din partners anknytningsmönster och så fastnar ni i den berömda ankytningsdansen. En negativ spiral som är svår att bryta utan medvetenhet och träning. När du blir medveten om dina mönster, de steg som du dansar i er dans, kommer det att påverka er relation positivt. Det kommer inte att förändra din partner men hjälpa er att få en tryggare relation där ni inte blir triggade och går in i dansen lika ofta.


Kan man få en trygg anknytning i vuxen ålder?

Absolut, det kallas för inlärd trygg anknytning och kan i bland vara mer trygg en än medfödd.

Vill du lära dig har vi onlineutbildningar för det. Kika in på våra träningsprogram så får du veta hur du kan börja resan mot en tryggare anknytning redan idag.


BeaComments


bottom of page