top of page
Sök

Varför blir jag attraherad av undvikande män?
För många kvinnor kan det kännas som en ständig upprepning av samma mönster: de faller för män som är undvikande och svåra att läsa. Men varför händer det här? En orsak kan vara anknytningsstilen som utvecklats under sin barndom. Kvinnor som har en otrygg anknytning kan känna sig dragna till undvikande män eftersom det känns bekant och bekvämt, även om det kan vara smärtsamt och destruktivt.

Att vara med en partner som också har en otrygg anknytningsstil kan ge en känsla av att bli förstådd och accepterad på ett sätt som en partner med en säker anknytning kanske inte kan ge. Men samtidigt kan relationer med undvikande män ofta vara problematiska och konfliktfyllda. Män med undvikande anknytning kan ofta dra sig bort från emotionell intimitet och undvika konflikter, vilket kan skapa känslor av frustration och osäkerhet hos deras partner.

Så vad kan du göra om du märker att du alltid faller för undvikande män? Det första steget är att vara medveten om din egen anknytningsstil och hur den påverkar dina relationer. Och sedan arbeta med att utveckla en trygg anknytning genom att ta itu med de underliggande orsakerna till din otrygghet. Genom att arbeta med självmedvetenhet och självacceptans kan du lära dig att identifiera och bryta de destruktiva mönstren som leder till dessa otrygga relationer. När du läkt kommer du att bli attraherad av en annan typ av män.


Vill du ha vår hjälp kan du boka ett samtal eller bli medlem och få tillgång till våra utbildningar.
Comments


bottom of page