top of page
Sök

Kommunikation är en Superpower!
Det här med kommunikation kanske inte låter som det allra sexigaste vi kan träna på i en relation, men vi lovar, när ni bemästrar just kommunikation som är grunden i att skapa förståelse och ett fungerande lag, så kommer ni att tacka oss. För när det här fungerar så frigörs tid och energi som vi kan lägga på härligare saker än missförstånd och konflikter.

Ju bättre vi är på att kommunicera desto enklare blir det att leva och verka tillsammans. Kommunikationen är bryggan mellan oss och det som gör att våra relationer fungerar och är dörren in till djupare intimitet. Se det som grunden i er relation, i ert kärleksteam.

Ordet kommunikation kommer från latin och betyder att något blir gemensamt. Det här är en färdighet och kommunikation finns till och med som ett universitetsämne. Ju mer vi lär oss och tränar desto bättre blir vi. Enkelt va? Kommunikation handlar om att bli förstådd och om att förstå. Att genom vårt sätt att kommunicera förmedla vår världsbild och få ta emot andras. Det är så vi skapar samhörighet och klarhet.

Vi kommunicerar bortom orden, det vi säger är bara en liten procent av det vi sänder ut. Vårt kroppsspråk, ansiktsuttryck, ton och volym kommunicerar mer än våra ord. Vår kommunikation är summan av allt detta sammanslaget.

När vi har otrygg anknytning så kommer vi in i våra kärleksrelationer med luckor i vår kommunikationsförmåga. Det är inte så att vi inte kan prata men vi har för det mesta svårt att tydligt och kärleksfullt kommunicera det vi tänker, tycker, känner och behöver till vår partner. Det kan bli som att något låser sig, som att vi inte hittar orden eller att orden inte vill komma ut. Ibland kan det kännas som att vi pratar två olika språk, och att vi inte kan förstå varandra trots att vi verkligen försöker. Med det här i bagaget så är det inte så konstigt att det uppstår konflikter i våra liv.

I en relation är vi ett team, ett vi. För att agera som en enhet är kommunikation avgörande för att skapa gemenskap och det lag vi behöver vara för att kunna blomstra som par och som individer i våra liv.

I boken Attached av Amir Levin och Rachel Heller tar de upp 5 principer för effektiv kommunikation för oss med otrygg anknytning.

De 5 principerna är:

  1. Visa sårbarhet Att vara ärliga och öppna med vad vi känner och tänker.

  2. Fokusera på att uttrycka behov När vi uttrycker behov är det till hjälp att använda oss av ord som, jag behöver, jag känner, jag vill…istället för att prata om vad vår partner gör för fel.

  3. Var specifik Vi behöver vara så specifika vi bara kan när vi kommunicerar. Vi med en otrygg anknytning har en tendens att komma med antydningar, bli otydliga och att linda in det vi vill säga så att det blir otydligt för vår partner. Vad handlar det du vill säga egentligen om. Hur kan du säga det mer tydligt? Det är också viktigt att hålla sig till ett ämne i taget och att vänta in och se att vår partner hänger med.

  4. Undvik att skuldbelägga Hälsosam och effektiv kommunikation handlar om att hitta ett sätt att mötas och förstå varandra. Aldrig om att berätta om vår partners tillkortakommanden eller att komma med anklagande. Skuldbeläggande leder bara till att vi går in i försvar och det leder som ni vet ofta till konflikter. Istället för att säga: ”Måste du alltid vara så sen. Nu har jag fått stå här och vänta i 20 minuter. Du är helt hopplös.” Försök istället att objektivt sätta ord på det som hänt: ”Vi bestämde att vi skulle ses kl 13.00, när du kommer 13.20 så känner jag mig irriterad eftersom jag vill känna att du respekterar mig och min tid. Min önskan är att du kommer i tid när vi skall ses eller att du hör av dig om du blir sen så att jag kan bestämma hur jag då vill göra med min tid.” Se till att ni känner er lugna innan ni försöker kommunicera om något som gjort er upprörda.

  5. Kom ihåg att ni båda har rätt att ha behov Personer med olika ankytningsstilar kan ha svårt att se varandras behov som legitima, men de är väsentliga för er lycka och att uttrycka dem autentiskt är avgörande för en effektiv kommunikation och en hälsosam relation.

Det här fem punkterna kan vara lätta att förstå i teorin men vi behöver integrera dessa i vår vardag för att det skall fungera. Det gör vi genom träna på det tills det är en naturlig del av vårt lagsamarbete. Lycka till Bea & Theodor

Comments


bottom of page