top of page
Sök

Förstör självcentrering ditt kärleksliv?Kvalitén på våra relationer är grundläggande för vårt mänskligt välmående och vår lycka. Vi behöver och söker kärlek, vänskap och gemenskap i våra liv för att känna oss uppfyllda. Men för att bygga och upprätthålla positiva relationer behöver vi också arbeta med vår självcentrering. Självcentrering innebär att vi sätter oss själva som centrum för våra relationer.

Självcentrering visar sig i beteenden som att alltid vilja ha rätt, behöva ha kontroll över situationen, att vara självisk och inte ta hänsyn till andras behov. Detta kan göra att vår partner eller vänner känner sig ignorera eller inte värderade, vilket skapar spänningar och kan till och med leda till att relationen bryts.

Ett vanligt misstag är att tro att kärlek är en affärstransaktion - vi ger kärlek för att få kärlek tillbaka. Men kärlek en fri gåva. När vi ger den fritt, utan att kräva något tillbaka, skapar vi en genuin och autentisk känsla av uppskattning hos den som mottar den. Att ge kärlek utan att kräva något tillbaka är den högsta formen av kärlek, och det kommer alltid att komma tillbaka till oss på ett eller annat sätt, även om det kommer från ett annat håll än vi förväntat oss.

Att ha en självcentrerad inställning kan leda till att vi inte ser eller uppskattar den kärlek som vi redan har i våra liv. Vi kan missa de små gesterna av kärlek som vår partner eller vänner visar oss, vilket kan få dem att känna sig obemärkta och osynliga. Detta kan leda till en känsla av brist på kärlek i vår relation, även om det inte nödvändigtvis är fallet.

Att arbeta med vår självcentrering innebär att vi lär oss att se och uppskatta kärlek som redan finns i våra liv. Vi kan lära oss att uttrycka tacksamhet för det som vår partner eller vänner ger oss, och att ta hänsyn till deras behov och önskningar. Genom att göra det skapar vi en atmosfär av ömsesidig kärlek och respekt i vår relation, vilket i sin tur stärker den och gör den mer hållbar. Att arbeta med med det här kräver medvetenhet och viljan att förändras. Det kan vara svårt att släppa vår egen självbild och börja se på relationen ur våra partners eller vänners perspektiv. Men när vi väljer att göra det, kan vi uppleva en djupare och mer tillfredsställande form av kärlek som för oss närmare varandra och förgyller våra liv.


Bea

Commentaires


bottom of page