top of page
Ljus ljus.png
Stärk ditt själv-ledarskap och med det, dina relationer

Det här är en dedikerad resa mot en inre sanning. Vår kärna bygger på djup introspektion, självmedvetenhet och ett skifte i ditt sätt att relatera. När vi gör det här jobbet med oss själva förstärks förmågan att skapa det ditt liv och dina relationer från en plats djupt rotad i dig och ditt autentiska jag.

I det här programen får du 
hands-on coaching och mentorskap direkt from
Beatrice. Den här resan passar inte alla.
Den är för dig som känner en stark önskan att bemästra själv-ledarskap och har mod och självdisciplin.

 

Om du är redo finns jag är här för att ta dig med på en kärleksfull resa. 

7.jpg
Ljus ljus.png

Bli skaparen av din egen framtid

Ljus ljus.png

THE SHIFT

Ljus ljus.png
Rosa.png

Clarity

shift bilder.jpg

Rooted

Rosa.png

Navigation

Bli skaparen av din egen framtid 

Forskningen har tydligt visat att inget påverkar vår långsiktiga hälsa och välbefinnande så mycket som kvaliteten på våra relationer. Trots detta fastnar många av oss i mönster som inte ger oss den kärlek och näring vi längtar efter.
 

Att vara autentisk och sann mot mot oss själva och den vi är, utgör grunden för hälsosamma relationer, och det är inte en lyx – det är en nödvändighet om vi vill uppleva djup kärlek. Det finns inga genvägar. 
 

The Shift är ett program pedagogiskt utformat för att hjälpa dig att göra en djupgående förändring i dina relationer. Vårt fokus ligger på autentiskt själv-ledarskap. Det handlar om att blir helt sann mot dig själv, att låta gamla mönster bli synliga så, att skapa klarhet och djupa rötter i den person vi verkligen vill vara och att medvetet navigera från den platsen utan att kompromissa med den vi är. 
 

Denna typ av arbete är avgörande för dig som strävar efter äkta och kärleksfulla relationer.  Relationer där kärlek, lekfullhet, ömsesidighet och djup kontakt är grundstenarna. 

The Shift är en inbjudan att påbörja denna resa. Genom tre tydligt definierade nivåer är programmet utformat för att inte bara belysa och stärka utan också för att omforma din syn på dina relationer och ge dig konkreta verktyg för att skapa verklig förändring. Det är en guide för att hjälpa dig att ta ledningen inifrån och navigera genom alla delar av ditt relationsliv med självledarskap som central punkt. Det kommer att hjälpa dig att öppna upp och skapa djupare och mer genuina relationer, både i ditt personliga och professionella liv.


Språk: Tillgängligt på svenska och engelska
Plats: Stockholm eller online
Varaktighet: 9 månader

Module 1: Clarity​
Syfte: Att leda dig genom en process av klarhet och medvetenhet som förbereder dig för effektivt självledarskap.

I denna modul guidar vi dig på en resa av självupptäckt och introspektion, där du börjar med att förbereda dig för din resa i självledarskap och att sätta tydliga mål för ditt framtida jag. Tillsammans kommer vi att kartlägga mönstren från ditt förflutna, vilket öppnar vägen för djupgående förändring. Genom reflekterande övningar och grundlig utforskning av dina mönster och värderingar får du möjligheten att förstå hur detta påverkar ditt liv, dina relationer och de beslut du tar.

Module 2: Rooted

Syfte: Att utveckla en stark inre förankring som en grundläggande komponent för att bygga näringsrika och hälsosamma relationer.

I denna modul fördjupar vi oss i den avgörande betydelsen av att etablera inre förankring som grundstenen för näringsrika relationer. Genom en rad övningar och discipliner kommer du att odla odla färdigheter som syftar till att vårda din mentala, fysiska och emotionella hälsa, samtidigt som du får insikter i att identifiera och möta dina egna behov. Denna process lägger grunden för att vårda autentiska relationer, främja djup intimitet och möjliggöra ett personligt växande.

Module 3: Navigation
Syfte: Att förse dig med essentiella färdigheter som stärker och fördjupar dina relationer genom att utveckla din emotionella intelligens, förbättra din kommunikationsförmåga och effektivt hantera konflikter.

Vårt mål här är att ge dig viktiga färdigheter för att stärka och fördjupa dina relationer. Detta innebär att utveckla din emotionella intelligens, vara ärlig i kommunikationen och hantera konflikter på ett smart sätt, samtidigt som du ser till att du tar hand om dina egna behov. Genom att utforska känslor och ha meningsfulla samtal kommer du att lära dig mer om dig själv, hur du kan uttrycka dig på ett äkta sätt och hur du kan skapa en stark känsla av samhörighet med andra.

Ansök till The Shift och påbörja en resa av självupptäckt. Varje steg tar dig närmare den sannaste versionen av dig själv, grunden för varje djup och hälsosam relation.

bottom of page