Contact

Bea:

bea@trainingforlove.com

070-642 54 10

 

Theodor:

theodor@trainingforlove.com

070-29 59 945

Förnekelse, en dimmridå – Vecka 7

Uppgift 1 – Inventera din förnekelse

Förnekelse kan ta många olika former. Ett viktigt steg in i en blomstrande hälsosam kärlek är att medvetandegöra hur ens egen förnekelse ser ut. Vi använder oss av inventeringar som ett suveränt verktyg för detta. I en inventeringsprocess så handlar det om att vara nyfiken på och att ärligt skriva ner det vi upptäcker om oss själva.

Instruktioner:

– Läs igenom listan med olika former av förnekelse här nedanför. (Du kan även lyssna på inspelningen, Förnekelse)

– Ta fram penna och papper. Sätt dig själv och gör denna inventering utan din partner. Inventeringen skall skrivas ner. Ta en rubrik i taget från listan nedanför och skriv ner på vilka sätt du (inte din partner) använder de olika formerna av förnekelse. Ge exempel så att det blir tydligt.

– Boka in en tid i ert parskap då ni båda delar det ni kommit fram till.

Uppgift 2 – Förbered dig för att dela din inventering

Ett viktigt steg att komma närmare varandra och bryta förnekelse är att dela detta med din partner. Att dela detta kan röra upp starka känslor både i dig själv och din partner. Därför är det viktigt att skapa förutsättningarna för båda två att känna sig trygga i denna process. Innan du läser upp din inventeringar för din partner behöver du bidra till att skapa så trygga ramar du kan för dig själv, för din partner och för ert parskap. Alla dessa tre delar är lika viktiga och om du ser någon av dem som mindre viktig riskerar du att underminera de positiva möjligheterna i denna process.

Instruktioner:

– Tänk igenom och skriv ner vilka rädslor och förhoppningar du har inför att du och din partner läser upp era inventeringar för varandra.

– Tänk igenom och skriv ner vad du behöver av dig själv, din partner och ert möte för att känna dig trygg under delningen.

Uppgift 3 – Dela din inventering med din partner

När ni möts för att dela era inventeringar behöver ni båda ta ansvar för att skapa en trygg och säker miljö för detta. Här kommer några förslag på vad ni kan göra. Se till att ni har avsatt tillräckligt med tid för ert möte. Lägg bort era telefoner och andra störande moment så att ni kan ge full uppmärksamhet till varandra när ni läser. Gör en överenskommelse att det som sägs i rummet stannar i rummet. Kom överens om hur ni individuellt och i parskapet ska ta hand om och följa upp eventuella upprörda känslor till följd av era uppläsningar. Se till att ni båda har med er era skrivna inventeringar. Läs upp varandras respektive rädslor och förhoppningar inför era delningar och prata igenom ifall ni behöver göra några fler överenskommelser för att kunna läsa upp era listor.

 

Instruktioner för delning:

– Sitt mitt emot varandra, en i taget läser sin lista exakt så som det står, ta ej bort eller lägg till något.

– Det du har skrivit är inte bra eller dåligt, rätt eller fel. Det är vad du tänker och känner och det är precis det du skall dela med din partner. Det är intimitet. (In-to-me-you-see).

– Den som lyssnar får ej kommentera eller avbryta sin partner.

– När ni är klara tackar ni varandra på det sätt som känns naturligt för er.

– Diskutera eller kommentera inte era egna eller varandras inventeringar efter mötet.

Lista med olika former av förnekelse

Förnekande är en mycket vanlig försvarsmekanism. Freud lär ha sagt att förnekelse är strategier som skapas för att klara av verkligheten och för att upprätthålla en tillfredsställande självbild.

Förnekelse  kan ta sig uttryck på flera olika sätt:

Allmän förnekelse, är när vi säger till oss själva och andra att vi inte har några problem men när vi ser andra bete sig på samma sätt så kan vi se att dom/han/hon ”har ett problem.”

Ofta är det lättare att titta på andra och se vad de gör för fel men det är svårare att se det i sig själv. I en situation med två personer kan t ex person 1 blir upprörd på person 2 för att hen tycker att person 2 betet sig illa. Person 1 blir arg på person 2 och skriker och kanske slår i dörrar. Person 1 kanske inte ser sitt eget beteende eftersom hen är upptagen med att vara arg på person 2. Utifrån är det däremot enkelt att se att både person 1 och 2 kan ha betett sig lika illa mot varandra.

 

Allmän förnekelse är också om jag säger, ”Jag är inte arg” när hela mitt kroppsspråk indikerar att jag är arg. Ilskan ”får inte finnas” så jag pyser ut det på alla andra sätt än att berätta att jag är arg.

Så länge vi fokuserar på vår någon annans, t ex vår partners, tillkortakommanden så kan vi själva fortsätta att leva ut våra egna dysfunktionella mönster och beteenden.

Även när vi väljer att ”glömma bort” situationer som är svåra och jobbiga i vår relation kan räknas som allmän förnekelse.

Ett annat exempel är när en person är väldigt kritisk eller dömande mot människor som är kritiska och dömande. Hen ser inte att hen gör precis samma sak själv.

 

Minimering, är när vi säger till oss själva att situationen inte är så allvarlig eller viktig. Det är när vi förminskar och förskönar verkligheten för att den inte ska kännas så jobbigt.

Vi kanske säger ”Vår relation är inte perfekt men vems är”… När vår partner är i en romantisk relation med någon annan.

En bra hjälp för att upptäcka minimering är att leta efter när du säger… Det är inte så farligt.

T ex:

– Det är väl mysigt att ta en cigg när man tar ett glas vin.

– Det gör mig inte till någon rökare.

– Alla bråkar.

– Jag gör det bara en gång, då räknas det inte.

– Det man inte vet har man ingen skada av.

Ett annat exempel är personer som är i verbalt, fysiskt eller psykiskt våldsamma relationer, kanske till och med blir slagna men ändå intalar sig själva att det inte är så farligt. Att det nog var mitt eget fel, om jag bara inte hade…

Eller personer som är i en relation där den andra partner när otrogen och samtidigt säger till sig själv att det är normalt och det är sånt måste man räkna med om man är i en lång relation. Man vill inte se vidden av smärtan.

Eller att om man bråkar varje dag och samtidigt intalar sig själv att det inte är så farligt. Att vi ändå har det ganska bra.

 

Undvikande, är att komma med ursäkter för att inte behöva prata om saker som känns obekväma. Tex om en person i relationen vill prata om ett ämne som inte fungerar i relationen (sex, pengar, tid, makt, barnen, disken…) och den andra partnern kommer med undanflykter såsom:

– Jag vill absolut prata med dig om det men inte i dag.

– Jag har massor kvar att göra på jobbet.

– Jag är jättetrött och måsta bara få sova i kväll, jag har inte sovit riktigt på veckor.

Vi skjuter upp men återkommer aldrig i frågan.

 

Attackerande, är när vi blir aggressiva när något obekvämt eller smärtsamt kommer till tals. Detta skrämmer ofta den andra personen att backa eller att sluta ta upp känsliga ämnen.

Tex om du kommer försent till tåget och din partner säger till att hen blir arg när du alltid kommer försent. Om du då går till attack genom att själv bli arg på din partner, kanske höjer du rösten eller skriker, kanske slår du näven i bordet eller går därifrån. Det är en attack och en del av ett förnekelsesystem.

 

Intellektualiserande, Talking the talk but never walking the walk.
Vi har läst alla viktiga böcker, vi har gått på massor av kurser, vi har alla dom rätta orden men vi gör inte jobbet. Vi är jätteduktiga på att berätta för alla andra vad som är fel med dom.

Det är som att gå på gymmet men sitta kvar i omklädningsrummet och snacka om träning med dina kompisar. Men du tränar inte.

Vi kan även snacka omkull vår partner med olika smarta teorier för att slippa att ta tag i det som är känsligt. Eller för att inte erkänna vår det i problemet.

 

Försvar. Det är så här jag är, alltså kan jag inte göra nått åt det här. “Jag kan inte sluta dömma dig för det är så jag är uppväxt” “Jag kan inte ta tag i det här just nu, du vet ju att jag är utmattad”

 

Skylla ifrån sig, är när vi intalar oss själva att det är ”deras fel” och att jag inte kan göra något åt mitt beteende.

Om min partner inte gjorde si eller så skulle så behövde jag inte…

Tex om jag blir arg för att min partner kör för fort så skyller jag mitt vredesutbrott på min partner. Det är alltså min partners fel. Om du inte skulle komma försent varje dag då slapp ju jag bli arg på dig och vi skulle aldrig bråka. Jag skyller på min partners beteende för att rättfärdiga mitt eget beteende.

Det kan också vara att jag vill projicera min irritation eller dåliga humör på något annat.  Därför hittar jag saker hos min omgivning att reagera på så att jag ska få ut det ut ur mitt system. Stress är tex vanligt att vi projicerar ut. Vi använder helt enkelt andra som en soptunna.

 

Globalisering. “Alla gör ju så här. Alla är så här. Så här är kvinnor, så här är män. Alla män kollar på porr. Alla kvinnor skvallrar…”

4 stadier av förnekelse:
1. Inget är fel.
2. Jag ser att det är saker som behöver fixas i vår relation men det är min partner som borde ändra sig
3. Jag ser att jag är en del av det som inte funkar.
4. Gottgörelse.