Contact

Bea:

bea@trainingforlove.com

070-642 54 10

 

Theodor:

theodor@trainingforlove.com

070-29 59 945

En palett av känslor – Vecka 6

När vi inte har förmågan att sätta ord på det vi känner är det lätt att känna oss frustrerade. Vi vill bli sedda i våra känslor, vi vill att vår partner skall förstå. Om vi saknar orden eller tror att vi inte har rättighet att uttrycka dem så är det svårt att göra oss förstådda. Vi projicerar då ofta våra känslor på vårt partner eller vår omgivning. Det känns helt sant att det är deras fel att vi känner som vi känner.

När vi inte har tränat vårt känslomässiga ordförråd kan det vara lätt att fastna i de vanliga känslouttrycken som arg, ledsen, glad. Ett bra sätt att träna intimitet och sårbarhet är att utöka ditt ordförråd, din palett av uttryck.

Föreställ dig att du står inför ett magnifikt landskap. Du har fått i uppgift att fånga detta landskap på en tavla. Om du bara har 3 färger på din palett så kan det kännas svårt. Kanske skulle du känna att du inte kan göra den vackra vyn rättvisa. Men om du får en palett med 40 olika kulörer så kanske uppgiften känns lättare och mer inspirerande. Att träna på att utvidga vårt känslomässiga ordförråd ger oss en pallet med fler färger så att vi kan göra vår inre värld rättvisa. Ofta börjar vi också förstår oss själva bättre samtidigt som bjuder in vår partner djupare in i vårt liv.

UPPGIFT 1 – Träna din emotionella intelligens. Ett sätt att eliminera drama.

Vi har ofta lärt oss att våra känslor inte får finnas. – Gråt inte, var inte så arg, ta en kaka, här titta på TV, du behöver inte vara orolig… Acceptans – observera utan att försöka ändra.

Det är när vi inte accepterar vad som händer i och omkring oss som det är lätt att ta till saker utifrån för att få bort eller ändra vår känsla. Vi distraherar oss så att vi slipper känna hur vi mår. Men vi behöver inte fixa våra känslor. Känslor är som en våg, de kommer, de sköljer över oss och de ebbar sedan ut. Känslor är naturliga och dom behöver få en naturlig plats i våra liv. En bra början är att själv lära sig identifiera och sätta ord på sina känslor. Känslor måste först få finnas i dig, dvs att du kan hålla space för och tillåta dina egna känslor. Om inte du kan hålla dig själv i dina känslor kan du då förvänta dig att din partner skall kunna det?

Här kommer en övning i emotionell intelligens, att identifiera och acceptera sina känslor. Sätt telefonen på ett återkommande alarm en given tid. Alarmet skall ringa varje dag under en vecka.

 

Instruktioner när alarmet ringer:

 • Stanna upp och pausa, var du än befinner dig.
 • Titta in i dig själv.
 • Vad känner du just nu? Sätt ett ord på känslan, ex orolig, rastlös, stressad, glad. Ta hjälp av listan med ord som du hittar här nedanför.
 • Hur känns den känslan i kroppen (fysisk sensation) och var sitter den? Ex, det drar ihop sig i bröstet. Det bubblar i huvudet…
 • Hur stark är känslan Ex jag känner mig lite stressad eller, jag är jättestressad.

 

Övningen tar inte mer än ett par minuter varje dag.

Lista med känslor – Jag känner mig…

Arg
Glad
Irriterad
Orolig
Rastlös
Lekfull
Hänförd
Skamsen
Uttråkad
Bekväm
Förvirrad
Nöjd
Deprimerad
Föraktfull
Beslutsam
Ivrig
Energisk
Exalterad
Dum
Frustrerad
Rasande
Sorgsen
Kraftfull

Lycklig
Hoppfull
Sårad
Otillräcklig
Inspirerad
Svartsjuk
Ensam
Vilsen
Kärleksfull
Miserable
Motiverad
Nervös
Överväldigad
Rofylld
Stolt
Tillfredsställd
Lättad
Ledsen
Harmfull
Rädd
Chockad
Löjlig
Liten

Misstänksam
Spänd
Livrädd
Obekväm
Värdelös
Levande
Road
Apatisk
Ångestfylld
Upphetsad
Motvillig
Bitter
Välsignad
Modig
Bubblig
Lugn
Kaxig
Engagerad
Bekymrad
Nyfiken
Hånfull
Fri
Avslappnad

Förkrossad
Besviken
Missnöjd
Nedslagen
Allvarlig
Empatisk
Trollbunden
Lättretlig
Tacksam
Hjälplös
Otålig
Berusad
Utsliten
Skakis
Skämtsam
Lat
Håglös
Kär
Busig
Äcklig
Nostalgisk
Passionerad
Pessimistisk

UPPGIFT 2 – Lär dig kommunicera hur du känner.

När vi lär oss att bättre uttrycka våra känslor till vår partner kan vi också ta ansvar får vår egen del av parskapet. Vi kan känna en lättnad som hjälper oss att inte gå in i dramats roller. Därför ska du nu få öva på att uttrycka det du lärt dig om dina känslor i förra övningen till din partner. Välj ett tillfälle under veckan då du tränar på att uttrycka hur du känner till din partner.

Instruktioner när du vill utrycka hur du känner för din partner:

 • Välj rätt tillfälle att uttrycka det du känner. Det kan vara svårt för din partner att vara närvarande och ge dig det utrymme du behöver om din partner är på jobbet, på väg ut genom dörren, precis har vaknat osv.
 • Prata i jag-form, Det är viktigt att vi tar ansvar för våra egna känslor. Syftet med att dela är att träna på att vara sårbar. Inte att göra vår partner ansvarig för våra känslor. Då är det viktigt att inte säga, Du får mig att känna mig stressad… Utan istället – Jag känner mig stressad.
 • Använd listan med känslor ovan när du uttrycker dig för att göra bilden mer detaljerad.
 • Inkludera gärna kroppen när du uttrycker dina känslor, lägg en hand på hjärtat, magen eller huvudet för att visa att du är stressad.
 • Håll ögonkontakt. Ofta är ögonkontakten det första vi undviker när vi blir utmanade av sårbarhet.
 • Lägg märke till ditt tonfall. (Är din röst anklagande?)
 • Checka om du befinner dig i någon av drama-rollerna eller om du kommer från ett rent sårbart space.
 • Uttryck din känsla i proportion. Ex jag känner en viss oro
 • Kom ihåg att dina känslor inte behöver fixas vare sig av dig själv eller din partner.